Print emmie Flat Kvinners Medium Fig Floral Ballett Lk Brand Canyon Rose Lucky wqz5xR4XtW

Print emmie Flat Kvinners Medium Fig Floral Ballett Lk Brand Canyon Rose Lucky wqz5xR4XtW Print emmie Flat Kvinners Medium Fig Floral Ballett Lk Brand Canyon Rose Lucky wqz5xR4XtW Print emmie Flat Kvinners Medium Fig Floral Ballett Lk Brand Canyon Rose Lucky wqz5xR4XtW Print emmie Flat Kvinners Medium Fig Floral Ballett Lk Brand Canyon Rose Lucky wqz5xR4XtW Print emmie Flat Kvinners Medium Fig Floral Ballett Lk Brand Canyon Rose Lucky wqz5xR4XtW Print emmie Flat Kvinners Medium Fig Floral Ballett Lk Brand Canyon Rose Lucky wqz5xR4XtW
 
Rørledningene
Pu Grønn Fereshte Sexy Neon Stiletto Kvinners Enkel Pumpe Kjole Plattform Hæl Lukket Tå qv71wqg


Det går to eksportledninger fra Ekofisk-senteret. Til Emden, ved nordsjøkysten av Tyskland, strekker det seg en 443 kilometer lang gassrørledning med en ytre diameter på 36 tommer. Oljerørledningen som går til Teesside i det nordøstlige Storbritannia er 354 kilometer lang og har en ytre diameter på 34 tommer. I tillegg til ConocoPhillips' egen produksjon fra Ekofisk, transporterer rørledningene gass og olje fra ConocoPhillips' felt på britisk sokkel, samt andre nærliggende felt på norsk og britisk sokkel. Også de fire feltene i Ekofisk-området er knyttet sammen med rørledninger. Til sammen utgjør de rundt 1.400 kilometer med rørledninger langs havbunnen i området.  

Oljerørledningen til Teesside
Semler 001 Black schwarz Xenia Kvinners Boots 4YW1rUWnzOljerørledningen mellom Ekofisk og mottakerterminalen i Teesside, England, kom i drift i oktober 1975. Olje og våtgass gis trykk av pumper før den starter reisen gjennom ledningen. Opprinnelig var det to pumpestasjoner underveis på rørledningen for å vedlikeholde trykket (37/4 A og 36/22 A), men disse er nå frakoblet. Rørledningen var bygd for en kapasitet på en million fat per døgn, men så stor transportkapasitet har det ikke vist seg å være behov for. På britisk side av delelinjen i Nordsjøen er det montert inn en Y-kopling, hvor en 24 tommer tykk ledning knytter seg til oljerørledningen. Her blir flere britiske felt knyttet til, blant andre de ConocoPhillips-opererte J-blokk-feltene. I tillegg til olje og våtgass fra Ekofisk-området, blir olje fra Valhall, Hod, Ula, Gyda transportert til Teesside. Ved å transportere olje for andre produsenter, utnyttes rørledningen i størst mulig grad og bidrar dermed til økt verdiskaping. Kapasiteten i rørledningen er omlag 790.000 fat olje per døgn. Rørledningen eies av Norpipe Oil AS. ConocoPhillips er operatør for driften av ledningen og har en eierandel på 35,05 prosent.

Kvinners Print Lk Floral Rose Canyon Fig Brand Medium Ballett emmie Lucky Flat
Gassrørledningen til Emden
Ballett Canyon Kvinners Print Lk Floral Rose emmie Brand Lucky Flat Fig Medium Lucky Medium Print Rose Flat Brand Canyon Kvinners Lk Floral emmie Ballett Fig
Gassrørledningen kom i drift i september 1977. Gassen får starttrykk i kompressorene på Ekofisk-senteret (rundt 132 bar). Den 443 kilometer lange distansen til Emden er delt i tre like deler, og når en tredjepart av veien er tilbakelagt, står en kompressorplattform, B-11, og opprettholder trykket dersom det er behov for det. Gassen tilbakelegger da den neste tredjedelen av distansen til en ny kompressorplattform, H-7. Også denne har som oppgave å opprettholde trykket i gassrørledningen, men det er sjelden det er behov for ny trykkøkning på denne siste delen av reisen til Emden. Begge plattformene står på tysk kontinentalsokkel, mens rørledningen også passerer dansk sokkel i en lengde av 48 kilometer. Rørledningen er gravd ned eller dekket med sand. I den siste delen inn mot kysten av Øst-Friesland i Tyskland passerer den under øya Juist - før den når land nord for Emden. Kapasiteten i rørledningen er omlag 59,4 millioner standard kubikkmeter (2,1 milliarder kubikkfot) gass per døgn. I tillegg til gass fra feltene i Ekofisk-området, transporteres gass fra Valhall, Hod, Ula, Gyda og Statpipe-systemet (i hovedsak fra feltene Statfjord og Gullfaks).
Floral Ballett Fig Kvinners emmie Canyon Medium Lucky Brand Lk Print Rose Flat

(Kilde:  ConocoPhillips Norge)

 

 
Lk Medium Ballett Fig emmie Canyon Brand Rose Floral Kvinners Print Lucky Flat  
© Norsk Oljemuseum - Design og utvikling Netpower